Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1843.

Návrh

člena Národního shromáždění Emila Špatného a společníků,

aby byla zřízena střední škola v Nuslích.

Veliké pražské předměstí Nusle jest dosud bez střední školy. Za starého režimu jednalo se o zřízení střední školy, ale pro různé příčiny k realisaci nedošlo.

Podle konaného šetření bylo zapsáno roku loňského 1918/19, na středních školách v Praze a sousedních obcích přes 250 žáků z Nuslí; o správnosti tohoto počtu svědčí zjištěná okolnost, že jen ze žáků zapsaných do I. třídy středních škol roku letošního přihlásilo se o vydání vysvědčení za osvobození od školného přes 60 žáků.

Jest tudíž co do počtu žactva prokázáno, že z Nuslí navštěvuje střední školy v Praze a sousedních obcích takový počet, který odůvodňuje nutnost, zříditi střední školu v Nuslích. Při tomto počtu žactva z Nuslí nesmí býti zapomínáno na to, že počet žactva na střední škole v Nuslích byl by značně zvýšen žáky z četných obcí sousedních obzvláště z Michle, Krče, Kunratic a jiných venkovských obcí soudního okresu nuselského.

Podepsaní navrhují: Budiž zřízena střední škola v Nuslích.

Po stránce formální budiž návrh přikázán kulturnímu výboru.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

Emil Špatný,

Dr. Vrbenský, Srnec, Dr. Krejčí, Tučný, Freiman, J. Kopeček, Kvidera, J. Svozil, Ing. Záruba-Pfeffermann, Skorkovský, Sladký, St. K. Neumann, Slavíček, Drobný, Pelikán, Dr. Rambousek, Dr. Klouda, Laube Rudolf, Stříbrný, Buříval.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP