Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1842.

Návrh

členů Nár. shromáždění stan. K. Neumanna, Jaroslava Kvapila, Fr. Housera, K. Jonáše a soudruhů,

aby reorganisována byla Česká akademie pro vědu, umění a slovesnost.

Československý převrat z 28. října, v němž zvítězily nejen národně-politické snahy našeho národa o státní samostatnost, nýbrž i tendence demokratické, ve většině našeho lidu hluboce zakořeněné, nedotkl se dosud dostatečně různých institucí, zejména kulturních, a mezi nimi především České Akademie.

Tato instituce nemá dosud stanov, ani formálně vyhovujících novým poměrům našim, a vyžaduje nezbytně reorganisace, má-li v našem malém národě plniti užitečné poslání a nebýti pouze luxusním zjevem, tradičně přejatým se vší nehybností a zkostnatelostí.

Proto navrhujeme:

Národní Shromáždění račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby v nejkratší době předložila Národnímu Shromáždění návrh na reorganisaci České Akademie a aby proto vyzvala ministerstvo školství a nár. osvěty, aby bezodkladně podrobilo stanovy této instituce důkladné revisi a přepracování ve smyslu českoslov. převratu, v duchu demokratickém a podle dnešní kulturní potřeby našeho národa

Návrh tento budiž přikázán výboru kulturnímu.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

St. K. Neumann, Jar. Kvapil, Fr. Houser, K. Jonáš,

A. Němec, Srnec, J. Svozil, Prof. Sladký, Freiman, Dr. Rambousek, Dr. Meissner, Dr. A. Uhlíř, Maxa, Viktor Dyk, Dr. Krouský, Stivín, R. Merta, Dr. Th. Bartošek, Novák Ant., Dr. Boh. Vrbenský, Moudrý, Janček.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP