Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1841.

Návrh

člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů, aby byl

zaopatřen a uvolněn dovoz léčiv.

Dle zpráv z kruhu velkodroguistů setkává se dovoz léčiv do našeho státu s velikými překážkami. Překážky tyto záleží v tom, že již opatření potřebné valuty činí velké obtíže a že se požaduje, přiložiti dovozní povolení k dopravním papírům, které, když se mezi dopravou ztratí, musí býti znovu vyžádáno, což znamená ztrátu času a tím mnohdy zhoršují se nákupní ceny klesnutím ceny koruny v té době.

Z těchto důvodů nemůže k nám býti dopraveno velmi mnoho chybějících a velmi nutně potřebných léčiv, přes to, že jsou v cizině zakoupena, protože nebyly splněny všechny formálnosti, které jsou nyní požadovány.

Tak na př. leží pro naše velkodroguisty v Anglii k dopravě připraveny: americký vaselin, gummi arabic, Strychnin, Podophyllin, Apomorphin, Atropin, Eseria, Morphium, soli kodeinové, v Holandsku a Švýcarech kůra chinová, soli bismuthové, Resorcin, soli theobrominové, radix Ipocacuanhoe, Senegae, Liguiritiac, Folia Seunae, Camphora, Kalium sulfoguajadolic. atd., ve Francii: silice atd. atd. Všechna tato léčiva lze zaopatřiti v podloudném obchodu za vysoké ceny. Bude-li dovoz léčiv do našeho státu volný, lze tomuto podloudnému obchodu čeliti a ceny za léčiva přiměřeně upraviti.

Navrhujeme tudíž: Národní shromáždění, račiž se usnésti: Vláda se vyzývá, aby se snažila uvolniti dovoz léčiv do naší republiky.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru sociálně politickému.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

V. Johanis,

Biňovec, Dr. Soukup, Bechyně, Kouša, Skurský, Brožík, Němec A., Kolaříková, Ulrich, Zavadil, J. Marek, Pik, Aust, Hummelhans, Kříž, Hrdlička, Rouček, Šáda, Brodecký, Srba.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP