Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1839

Odpověď

ministra zemědělství

na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Ulricha a soudruhův (tisk č.1573)

o zamyšleném zcizení velkostatku a cukrovaru v Dymokurech, který podléhá zákonu o zabrání půdy.

Informace pánů dotazovatelů jsou potud mylny, že v daném případě nejde o zcizení velkostatku, nýbrž jen o zcizení cukrovaru v Dymokurech. Je proto převážná většina obav, jež v dotaze jsou projeveny, bezpředmětná.

Ministerstvo zemědělství hledíc k významu, jaký má pro pěstitele řepy držení cukrovaru, zpracovávajícího řepu tu, svolilo výměrem z 3. října 1919 č. 21802 zásadně k zamyšlenému akciování cukrovaru v Dymokurech, připojivši podmínky, které plně zajišťují, že, dojde-li k uskutečnění tohoto podniku, dostanou se akcie spojené s povinností dodávati řepu, do rukou pěstitelův a v rukou jejich zůstanou.

Zařizující výbor ucházel se sice též o nájem velkostatku v Dymokurech, ale vyřízení této žádosti odloženo až do té doby, kdy předložen bude alespoň nástin smlouvy s nejdůležitějšími podmínkami.

Podle zákona z 18./6. 1919 č. 350 sb. z. a nař. přísluší dále rozhodovati v této věci pozemkovému úřadu, jemuž se také proto spisy postupují.

Žádám, aby odpověď tato vzata byla na vědomí.

V Praze dne 15. listopadu 1919.

Ministr zemědělství:

Prášek, v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP