Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1836.

Zpráva

imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu V Praze, aby vydán byl ke stíhání pro přečin urážky na cti, spáchaný tiskem, člen Národního shromáždění Josef Vraný k žalobě Rudolfa Halláka (čís. 2801. předs.).

Imunitní výbor jednal o žádosti, aby byl vydán člen Národního shromáždění J. Vraný. Žalobcem je Rudolf Hallák z Vršovic. Žalobce cítí se dotčen články "Večera" ze dne 6. září, dále 9. září a 25. září r. 1918, v nichž poukazovalo se na jeho zásobovací aféry, jež vyvolal v okresním hejtmanství jabloneckém, pardubickém a teplickém.

O podobné žalobě, kterou své doby týž Rudolf Hallák podal na člena Národního shromáždění Stivína, imunitní výbor jednal dne 20. března r. 1919. Tehdy imunitní výbor rozhodl, že věrohodnost tvrzení člena Národního shromáždění Stivína doložena je pražskými policejními orgány a místopředsedou Národního shromáždění Udržalem a navrhl, aby kolega Stivín vydán nebyl. Usnesení to schváleno bylo tehdy celým Národním shromážděním.

Rovněž tvrzení, jež o obžalobci Rudolfu Hallákovi přinesl "Večer" spočívají na informacích pražských policejních orgánův a na faktech, jež uvedl místopředseda Udržal, jenž sám své doby upozornil kompetentní úřady na protizákonné obchody Rudolfa Halláka.

Imunitní výbor proto navrhuje:

by člen Národního shromáždění Josef Vraný nebyl vydán k trestnímu stihání pro přečin §ů 487, 489 a 491.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

Místopředseda:
Referent:
Dr. Jan Herben, v. r.
Karel Jonáš, v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP