Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1834.

Odpověď

ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění Františka Němce, Karla Sáblíka, Jar. Marchy a soudruhů (tisk č. 1609) o nezbytném a neodkladném vypravení nádraží v Okříšku a ve Studenci na Moravě, jakož i o zlepšení železničního spojení rychlíkového s Prahou po této trati.

K tomuto dotazu mám za čest uvésti, že první jízdní řád pro československé státní dráhy byl sestaven v předpokladu, že cestující obecenstvo na trati z Brna do Okříška bude po většině gravitovati k městu Brnu. Při tom bylo pamatováno na to, aby byla zjednána vhodná připojení k vlakům směrem ku Praze a z Prahy, a to jak v Brně, tak i v Okříšku.

Stále citelněji doléhající nedostatek lokomotiv a uhlí způsobil však, že se záhy upustilo od některých původně projektovaných vlakův, ano, že v poslední době nastala nutnost, zrušit i vlaky č. 1615 a 1616, jež v Okříšku měly připojení na rychlík č. 6 z Prahy do Znojma a čís. 5 ze Znojma do Prahy.

Zrušení těchto vlaků stalo se po zralé úvaze v předpokladu, že při nezbytné redukci vlaků doporučuje se spíše ponechati vlaky, s nimiž jezdí školní děti a dělnictvo za svým cílem, a mimo to vlaky, jež umožňují spojení s osobními vlaky, ježto širší obecenstvo, jezdící na kratší vzdálenosti, používá osobních vlaků v nepoměrně větším rozsahu, než rychlíků.

Přes to však až dosud byla možna spojení s Prahou bez dlouhé čekací doby v přípojných stanicích a to:

přes Brno:

vlakem č. 1611 s připojením na osobní vlak čís. 311 Brno - Praha,

vlakem č. 1613 s připojením na rychlík č. 303 Brno - Praha a

vlaky č. 1617 a 1619 s připojením na osobní vlak č. 313 Brno - Praha,

a naopak:

rychlíkem č. 302 Praha - Brno s připojením na vlak č. 1618 a

osob. vlakem č. 314 Praha - Brno s připojením na vlak č. 1612;

přes Okříško:

vlakem č. 1612 a 1614 s připojením na osobní vlak č. 15 Znojmo - Praha,

vlakem č. 1614 s připojením na osobní vlak č. 17 Znojmo - Praha a

vlakem č. 1620 s připojením na osobní vlak č. 21 Znojmo - Praha

a naopak:

osobním vlakem č. 18 Praha - Znojmo s připojením na vlak č. 1611,

osobním vlakem č. 22 Praha - Znojmo s připojením na vlak č. 1617 a

osobním vlakem č. 16 Praha - Znojmo s připojením na vlak č. 1619.

Naproti tomu je spojení s Vídní skrovné a nedostatečné, a nutno čekati jak v Okříšku, tak i ve Znojmě, nebo v Šatově vždy dlouhou dobu na přípojné vlaky.

Staniční budovy v Okříšku a ve Studenci již nevyhovují dnešním požadavkům jak co do vypravení, tak i rozdělením jednotlivých místností, zvláště čekáren, a bude proto již v nejbližším čase začato s nutnými adaptacemi řečených budov.

K tomu se podotýká, že ředitelství státních drah v Brně provedlo již potřebná šetření co do úpravy čekáren a restaurace v Okříšku a po vydání příslušných spisův a projektů, za něž bylo ředitelství bývalé severozápadní dráhy ve Vídni již požádáno, přikročí bez průtahu k vypracování projektu.

Naproti tomu jsou návrhy na výpravu čekáren ve Studenci již vypracovány jmenovaným ředitelstvím, pročež se provedou příslušné práce adaptační již v době nejbližší.

Konečně se uvádí, že železniční správa zamýšlí adaptovati 4 nouzové byty pro železniční zřízence v Studenci.

Ředitelství státních drah v Brně pracuje již o tomto projektu a po jeho schválení vykoná hned uvedenou úpravu.

V Praze dne 11. listopadu 1919.

Ministr železnic:
Dr. Franke, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP