Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1825.

Zpráva

dopravního výboru o návrhu členů Národního shromáždění Kříže, Brodeckého, Buřívala a soudruhů (tisk č. 32) na sestátnění buštěhradské železnice, a o návrhu člena Národního shromáždění Gust. Navrátila a soudruhů (tisk č. 128) na postátnění soukromých tratí v československé republice.

Dopravní výbor zabýval se oběma návrhy, žádajícími převzetí tří největších společností železničních do správy státní, a uznal, že železnice, zvláště jde-li o velké objekty, jsou skutečně pro postátnění zralé. Dopravní výbor nevidí ovšem v převzetí dopravních podniků do rukou státu ještě nějaký akt socialisace a jest sobě vědom, že postátnění velkých tratí železničních jest pouze částí akce k získání železničního monopolu státem.

Provedení akce postátňovací odpovídá tendenci sjednocení provozovacího systému železničního podnikání, neboť den ze dne jest zřejměji viděti, že smíšený systém, t. j. systém drah státních vedle drah soukromých, stává se neudržitelným.

Soukromé dráhy stávají se za dnešních podmínek provozovacích neschopnými a staví stát před nebezpečí, že, bude-li s postátněním otáleno, bude ono prováděno za okolností pro dopravu a státní zájmy velice nepříznivých.

Proto navrhuje dopravní výbor:

Vláda se vyzývá, aby ihned zahájila přípravné práce pro sestátnění buštěhradské železnice, ústecko-teplické železnice a košicko-bohumínské dráhy. Na základě těchto přípravných prací předložen budiž vládou Národnímu shromáždění ve vhodné době návrh na postátnění jmenovaných tří železničních společností.

V Praze dne 13. listopadu 1919.

Předseda:
Zpravodaj:
Frant. Buříval, v. r.
Vilém Brodecký, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP