Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1824.

Odpověď

ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů (tisk č. 1565) o událostech v redakci Českého Denníku v Plzni dne 11. září 1919.

Podle konaného šetření oznamuji:

Dne 11. září 1919 ve dvě hodiny odpoledne odebralo se po ukončení práce asi 600 až 800 dělníků ze Škodových závodů v malých hloučcích před redakci "Českého Denníku". Do budovy redakční vyslaná deputace žádala ředitele tiskárny, aby povolal nepřítomného redaktora do redakce, protože mu dělnictvo důrazně chce připomenouti, že si nedá nadále líbiti útoky "Českého Denníku" na bezúhonné dělnické korporace a faktory pověřené důvěrou dělnictva. Jelikož odpovědný redaktor nemohl býti nalezen, demonstroval dav před redakcí, při čemž bylo slyšeti i pohrůžné výkřiky.

Dostavivší se městská policie obsadila místnosti redakční i tiskárnu, aby zabránila násilí. Po delším vyjednávání policejního úředníka s důvěrníky dělnictva podařilo se demonstranty přiměti k rozchodu.

Než došlo k zakročení, bylo strháno několik navštívenek, upevněných na dveřích, a v předsíni byl pohozen větší kámen, jímž zatížen byl lístek obsahující pohrůžku, že dělnictvo rozbije stroje, budou-li útoky časopisu na dělnictvo opětovány. Pisatel lístku nemohl býti vypátrán.

Úřad bezpečnostní zahájil ihned po demonstraci přísné šetření a učinil o případě trestní oznámení státnímu zastupitelstvu.

Vláda jest odhodlána chrániti práva svých občanů ústavou zaručená všemi prostředky a lituje, že část dělnictva dala se v tomto případě strhnouti k činům nezákonným, nedbajíc, že v demokratickém státě je každá svépomoc vyloučena a nápravy skutečných nebo domnělých bezpráví lze se dožadovati ne zastrašováním a násilím, nýbrž výhradně cestou zákonitou.

V Praze 31. října 1919.

Ministr vnitra:
Švehla v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP