Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1822.

Zpráva

právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1397), kterým se zrušuje císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř. z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských.

Právní výbor, projednav ve schůzi dne 7. listopadu 1919 konané vládní návrh zákona na zrušení cís. nař. ze dne 3. července 1852 ř. z. č. 138, uznal podstatnou závažnost důvodů návrhu, jimiž zcela případně osvětlena jest zastaralost a odiosnost tohoto císařského nařízení, kterým se odepírá směnečná způsobilost osobám vojenským, a usnesl přijmouti zákon ve znění osnovy, vládou předložené.

I navrhujeme, aby Národní shromáždění schválilo tento:

Zákon

ze dne ............................................................ 1919,

jímž zrušuje se císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř. z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských.

§ 1.

Skuteční důstojníci, jak v činné službě, tak i na odpočinku, a mužstvo stavu branného jsou na dále způsobilí směnečně se zavázati.

§ 2.

Dnem vyhlášení nabývá tento zákon účinnosti a pozbývá platnosti císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř. z.

§ 3.

Provésti tento zákon ukládá se ministrům obchodu, spravedlnosti a národní obrany.

V Praze 7. listopadu 1919.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. Matoušek v. r.
Dr. Klouda v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP