Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1820.

Odpověď

ministra zemědělství na dotaz členů Národního shromáždění Františka Biňovce, Ludvíka Pika a soudr. (tisk č. 1572) o maření pozemkové reformy prodejem jednotlivých částí zabraných velkostatků.

Názor můj o účelu a způsobu provádění zákona záborového kryje se úplně s názorem pp. dotazovatelů, a přihlížel jsem také vždy k tomu, aby v každém jednotlivém případě ministerstvo zemědělství těmito zásadami se řídilo. Z toho důvodu byla také zamítnuta i žádost za souhlas k prodeji dvorů panství Nalžovského. Stalo se tak výměrem min. zemědělství ze dne 28. září 1919 č. j. 29413/19. Své zamítavé stanovisko oznámilo ministerstvo zemědělství již dříve intervenujícímu zástupci stran dne 14. září 1919, tedy již před podáním dotazu.

Podotýkám, že ministerstvo zemědělství provádějíc zákony o pozemkových reformách zastupovalo Pozemkový úřad. Úřad tento vstoupil v činnost dnem 15. října 1919 a byla mu proto veškerá tato agenda jmenovaným dnem odevzdána.

V Praze 9. listopadu 1919.

Ministr zemědělství:
Prášek v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP