Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1817.

Odpověď

ministra školství a národní osvěty na dotaz členů Národního shromáždění Al. Konečného, Met. Charváta a soudr. (tisk č. 1421) o zrušení zbytečné a státu nebezpečné německé státní průmyslové školy v Zábřeze.

K dotazu člena Národního shromáždění Konečného a soudruhů (tisk 1421) sděluji, že na základě úmluvy ze dne 13. a 17. září 1919 mezi národním výborem v Zábřehu a zástupcem spolku "Deutsche Gewerbeschule" za intervence zástupce ministerstva školství a národní osvěty odb. rady Rosy docíleno bylo dorozumnění v tom směru, že německá průmyslová škola bude v následujících třech letech zrušena. Budova školy bude obcí Zábřehem za umluvenou cenu 380.000 K převzata, kteréhožto obnosu bude použito k eventuelnímu vybudování průmyslové školy na severní Moravě v městě, kam by byla státní průmyslová škola přeložena.

V Praze 30. září 1919.

Ministr školství:
G. Habrman v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP