Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1812.

Odpověď

ministra spravedlnosti na dotaz členů Národního shromáždění Josefa Špačka a soudr. (č. tisku 1615) o otevřeném listu k ministerstvu spravedlnosti, zásobování a obchodu.

Po dotazu pp. poslanců Josefa Špačka a soudruhů ze dne 23. září 1919, č. tisku 1615 o "Otevřeném listu k ministerstvu spravedlnosti, zásobování a obchodu," uveřejněném v "Hlasech od Berounky" ze dne 13. září 1919, týkajícím se trestního jednání s kůžemi do Berouna dodanými, vyžádalo si ministerstvo spravedlnosti úřední zprávu. Z této zprávy a předložených spisů vyšlo na jevo, že trestní řízení proti obchodníku, který byl v podezření, že kůže přidělené ústřednou kožní třem živnostníkům berounským v otevřeném listě jmenovaným pro sebe si ponechal, zastaveno bylo podle svědecké výpovědi úředníka československé komise pro kůže v Praze. Úředník předložil příslušné opisy faktur, jež byly uvedeným třem obchodníkům vydány, a prohlásil výslovně, že není možno, aby si byl obviněný tyto kůže zadržel pro sebe.

Ježto výpověď tato okolnostmi v dotazu shora citovaném uvedenými lest zviklána obzvláště zprávou, že příděl koží oněm třem obchodníkům vymohl syn obviněného v ústředně zaměstnaný, a to bez jejich vědomi a příkazu, zahájeno bylo vyhledávání pro obnovu trestního řízení.

V Praze 29. října 1919.

Ministr spravedlnosti:
Dr. Veselý v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP