Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1808.

Dotaz

členů Národního shromáždění Jos. Šolle, Frant. Šabaty a soudr. na ministra pro zásobování lidu a na ministra vnitra ve věci změny komisionáře stát. obil. ústavem v polit. okrese milevském.

Na Milevsku fungovalo Hospodářské Sdružení v Sudoměřicích jako komisionář stát. obil. ústavu pro obvod 16 obcí. Funkcí tu prováděla družstevní organisace Svazu hosp. družstev československých od samého zřízení obilního ústavu v Čechách, t. j. od r. 1916.

O toto komisionářství ucházelo se z politických důvodů Hospodářské družstvo v Bechyni, které hlavně za tím účelem se v r. 1918 utvořilo.

Okresní politická správa v Milevsku novému uchazeči - ač nemohla kvalifikaci jeho posouditi - stranila, vynutila bezdůvodně odstranění schopného plnomocníka Hospodářského Sdružení v Sudoměřicích, použila nezapracovanosti nově jmenovaného plnomocníka komisionářského k tomu, aby nepříznivým návrhem vymohla si přímo u ministerstva pro zásobování lidu výpověď Hospodářského Sdružení v Sudoměřicích z komisionářství na prospěch Hospodářského družstva v Bechyni.

Podepsaní spatřují v tomto jednání polit. správy v Milevsku, která má být nad stranami, nepřátelský akt, napřed promyšlený, důsledně vedený a tak uspořádaný, aby vůle příslušníkův určité politické strany byla prosazena, na podkladě uměle vytvořené situace. Věcných námitek se strany stát. obil. ústavu proti komisionářské činnosti Hosp. Sdružení v Sudoměřicích nebylo.

Podepsaní se táží, zda-li P. T. páni ministři vnitra a pro zásobování lidu jsou ochotni věc neprodleně a za slyšení obou stran vyšetřit a o zpětné rehabilitování až dosud fungujícího komisionáře, který byl funkce své nespravedlivě zbaven, se postarati.

V Praze 7. listopadu 1919.

Jos. Šolle, František Šabata,

Valoušek, Ševčík, Fr. Mlčoch, Šamalík, Zavoral, Čapka, Šrámek, A. Kaderka, Bezděk, Dr. Stojan, Dr. Hruban, Dr. Dolanský, V. Myslivec, Čuřík, Sedláček, Jílek, Navrátil Fr., Dr. Mazanec, Rýpar, Dr. Novotný, Kadlčák.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP