Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1803.

Návrh

členů Národního shromáždění československého Rudolfa Laube, Jana Hrizbyla, Aloise Tučného, Emila Špatného a soudruhů, aby byl vydán zákon o zastoupení minorit ve správách nemocenských pokladen.

Zákony:

O nemocenském pojištění dělníků ze dne 20. listopadu 1917 a ze dne 15. května 1919, č. 268 sb. z. a nař. se doplňují takto:

Článek XIX.

Volby delegátů a členů představenstva nemocenských pokladen ve skupině dělnické i zaměstnavatelské konají se podle zásad poměrného zastoupení (anal. §§ 45., 46., 47., 48., 50.) zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75. sb. z. a nař.

Počet celkem odevzdaných hlasů, ve všech volebních skupinách odděleně zvlášť skupiny dělnické a zaměstnavatelské, děliti jest počtem oné skupiny volených delegátů. Tímto dosaženým volebním číslem děliti jest počet odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidátky a přiřknouti jest tolik zvolených delegátů, kolikrát volební číslo v počtu odevzdaných hlasů jest obsaženo.

§ 2.

Za zvolené pokládati jest kandidáty podle pořadí na kandidátní listině ustanovené. Kandidáty na listině zbylé, pokládati jest za náhradníky oné volební skupiny a strany, za níž byli kandidováni. Povolání jich k funkci děje se při úmrtí delegáta, jeho resignaci, nebo ztrátě členství, či pasivního práva volebního.

Článek XXII.

Pojištění u zapsané pokladny pomocné, jíž bylo ponecháno osvědčení podle § 7., odst. 2. zákona ze dne 16. července 1892, ř. z. č. 202, a pojištění u nemocenské pokladny spolkové (§ 11., č. 5.) zprošťuje povinnosti býti pojištěn u okresní neb společenstevní nemocenské pokladny. Pomocná a spolková pokladna může i nadále členy přijímati.

§ 3.

Odstavec 3. §u 16. e) zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 sb. zák. a nař. Pokračování článku XXII. zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 sb. zák., od slov »jenom osoby« až »tohoto zákona« v prvém odstavci, a odstavec druhý článku XXII. zákona ze dne 15. května 1919, č. 268. sb. zák. a nař., jimiž se mění ustanovení zákona o nemocenském pojištění dělníků, se tímto ruší.

§ 4.

Ministru sociální péče se ukládá, aby zákon ten uvedl ve skutek.

§ 5.

Ustanovení tohoto zákona vchází v platnost den po svém vyhlášení.

Zdůvodnění.

Republika československá jest řízena nejširší demokratickou formou spoluúčasti lidu ve správě státu. Touto zásadou proniknuty jsou všechny veřejnoprávní instituce, jejíž nejdůležitější součástí jest nemocenské pojištění dělníků.

Není proto žádného důvodu, aby také tato instituce tak důležitá, pro široké vrstvy sociálního života dělnictva, nebyla řízena podle těchto zásad naprosté demokracie, které byly uplatněny v celém zřízení státu.

Návrh budiž odkázán sociálně-politickému výboru, aby jej projednal ve lhůtě osmidenní.

V Praze dne 29. října 1919.

R. Laube, Jan Hrizbyl, Al. Tučný, Emil Špatný,

Svozil, Zeminová, Drobný, Kvidera, Dr. Bartošek, Dr. Rambousek, St. K. Neumann, Dr. Vrbenský, Freiman, Dr. Krejčí, Skorkovský, Moudrý, Dr. Klouda, Ing. Záruba- Pfeffermann, Slavíček, Kopeček, Konečný.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP