Zasedání Národního shromážděni československého r. 1919.

Tisk 1801.

Návrh

člena Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a soudr. na stavbu železniční spojky z Klobouku Brna do Sokolnic.

Kraj kloboucký (Klobouky u Brna) těžce trpí nedostatkem železničního spojení směrem k Brnu, Praze a vůbec do našich zemí, kam nesou se veškeré naše zájmy státní, národní, hospodářské i kulturní.

Po mnoho a mnoho let domáhá se přímého železničního spojení, které by vedlo ze stanice Klobouk do stanice Sokolnic a odtud do Brna.

Dosavadní železniční spojení s hlavním městem Moravy naprosto nevyhovuje, neboť, ač okresní město Klobouky u Brna jest od Brna pouze 35 km vzdáleno, musí člověk při jízdě do Brna projeti tyto trati:

z Klobouk do Čejče10 km
z Čejče do Zaječí 19 km
ze Zaječí do Brna41 km
celkem tedy70 m.

Je tedy třeba trati, která by kraj tento přímo s Brnem spojovala, a to nejkratší cestou ze stanice Klobouk na dráze z Čejče do Ždánice do stanice Sokolnic na dráze z Brna do Přerova.

Trať z Klobouk do Sokolnic měřila by přibližně 19 km
a ze Sokolnic do Brna stará trať měří 16 km
celkem tedy35 km.


Trať z Hodonína do Klobouk dá se vybudováním řečené spojky z Klobouk do Sokolnic zříditi jako nová, významná a důležitá traĄ, která by sloužila nejen potřebě celého kraje od Sokolnic až po Klobouky jako vhodné spojení s Brnem, nýbrž, což obzvláště na váhu padá, sloužila by jako druhé spojení vedle Vlárské dráhy mezi Brnem a Bratislavou přes celou jižní Moravu a západní pomezí Slovenska na vlastním našem území, aniž se bude dotýkati někde území cizího.

Výhody z tohoto druhého spojení se Slovenskem jsou značné nejen pro cestující, obchod a živnosti, nýbrž i pro stát, jako přímé a nejkratší spojení, po stránce vojenské měla by dráha tato nesmírnou důležitost.

Nynější stanice kloboucká na trati z Čejče do Ždánic volena byla svého času tak, aby z ní vedlo přímé pokračování trati k Brnu. Terén je příznivý, takže není žádných přírodních překážek při stavbě této dráhy.

Podepsaní přikládají náčrtek, z něhož situace spojení železničního vysvítá a navrhují:

Slavné Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Stavba spojky železniční ze stanice Sokolnic na dráze z Brna do Přerova do stanice Klobouk na dráze z Čejče do Ždánic pro dosažení nejkratšího spojení z Brna přes Sokolnice-Klobouky-Čejč a Holič až do Bratislavy budiž co nejdříve uskutečněna a jako stavba z nouze zahájena.

Návrh tento přikázán budiž výboru dopravnímu.

V Praze 5. listopadu 1919.

Vilém Votruba, Hatlák,

G. Navrátil, Dr. Vaněk, J. Veselý, V. Dyk, Dr. J. Stránský, V. Rebš, Dr. Hajn, Sládek, Viková-Kunětická, Ing. Bečka, Dr. Lukavský, Ing. O. Nekvasil, Sís, Dr. Scheiner, Kvapil, Čipera, B. Fischer, K. St. Sokol, Dr. Matoušek, Dr. Syllaba.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP