Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1058.

Návrh

poslance Jos. Lukeše a soudruhů , aby byly zrušeny moravské

enklávy ve Slezsku.

V době, kdy Opavsko a Krnovsko náleželo k Moravě, darovali čeští králové mnoho obcí biskupství olomouckému a tyto obce zůstaly dosud přivtěleny Moravě.

Jsou to všechny obce soudního okresu osoblažského a jindřichovského, dále v polit. okrese opavském: Deštné, Jaktař, Lhotka, Litultovice, Mikolajice, Slavkov, Štáblovice, Suché Lazce, Uhlířov a Vlaštovičky; v polit. okresu bílovském: Slatina.

Autonomní správu v těchto obcích obstarává zemský sněm a zemský výbor moravský, jenž jmenuje též obvodní lékaře. Školství podléhá úřadům moravským, jež vykonávají inspekci a jmenují učitele. Poslance volí společně s obcemi moravskými. Zemské přirážky, povolené moravským sněmem, vybírají berní úřady slezské a odvádějí je zem. výboru moravskému.

Naproti tomu podléhají moravské enklávy státním úřadům slezským. Slezským sněmem vydané zákony platí pro enklávy jen, pokud se týče odstřelu zvěře a silničních věcí v okresu opavském a bílovském. Jinak řídí se enklávy zemskými zákony moravskými.

Mají tudíž mor. enklávy dvojí a mnohdy dosti složitou správu. Proto postup instanční na př. při stavbách jest stěžován a rovněž ztíženo jest slučování a rozlučování obcí.

Mor. enklávy bránily se dříve proti změně svého zvláštního postavení z důvodů národnostních, zejména v otázkách školských. Germanisace ve Slezsku není více tak snadno možno, jako dříve, a mor. enklávy, jež nesouvisí nijak s územím Moravy, přejí si nyní samy, aby byly přivtěleny Slezsku, do něhož jsou vklíněny.

Slavné Národní shromáždění, račiž se proto usnésti, že se zvláštní právní postavení moravských enkláv zrušuje a že se přivtělují Slezsku.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru ústavnímu.

V Praze 21. května 1919.

J. Lukeš,

V. Stoupal, Vacula, Sr. Velich, Marcha, Malkus, Jar. Rychtera, Otmar Hrejsa, Ludm. Zatloukalová-Coufalová, Donát, Chroustovský, Dr. Jos. Černý, Dr. Srdínko, Dr. Jar. Stránský, Jos. Špaček, Měchura, Svoboda Karel, Malík, F. Němec, Jonáš, Dvořák, Chaloupka, Kadlčák, Ing. Rotnágl, Vojta, Fr. Hybš.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP