Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 775.

Odpověď

ministra vnitra jako zástupce ministerského předsedy na dotaz člena Národního shromáždění Dr. Bulína a soudruhů o zákeřném utracení Dra. Havla (tisk č. 531.).

K uvedenému dotazu ze dne 20. února 1919 sděluji, že vylíčené okolnosti, za jakých byl zastřelen polskou stráží Dr. Mansvet Havel, auskultant při státním zastupitelství v Těšíně, zakládají se bohužel úplně na pravdě, jak vysvítá ze šetření, vykonaného okresním soudcem Janem Moškořem z Jablunkova, který s nasazením vlastního života odebral se do Kyselovic a na místě samém dle výpovědi důvěryhodných svědků bližší podrobnosti tragického případu zjistil.

Francouzský překlad zápisu, okresním soudcem Moškořem o předmětu pořízeného, byl předložen mezinárodní komisi v Těšíně, a o případu byla též podána bez odkladu zpráva panu zahraničnímu ministru Dru Benešovi k dalšímu použití.

V Praze dne 1. dubna 1919.

Ministerský předseda:

v zastoupení:
Švehla v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP