Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 698.

Odpověď

ministra veřejných prací

na dotaz člena Národního shromáždění F. V. Krejčího a soudruhů

o poměrech cejchovního úřednictva (číslo tisku 448).

Na dotaz člena Národního shromáždění F. V. Krejčího a soudruhů ze dne 15. ledna 1919 (tisk 448) o poměrech cejchovního úřednictva, mám čest odpověděti takto:

1. Žádosti cejchovních úředníků, aby jim byla započítána služební léta smluvní do postupu podle § 57 lit. e) služební pragmatiky, a žádosti, aby mohla býti zakoupena a započítána služební léta podle nařízení ministerského ze dne 25. ledna 1914, ř. z. čís. 20, byly skutečně v r. 1914 předloženy bývalému ministerstvu veřejných prací ve Vídni ku příslušnému rozhodnutí. Přes časté urgence jednotlivých žadatelů nedošlo však nijaké vyřízení těchto žádostí. Bude nyní splnomocněncem Československé republiky ve Vídni žádáno, aby spisy ty byly vydány a celá věc aby byla s největším urychlením vyřízena.

2. Co se vyplácení diet a cestovného týče, jest také pravda, že od doby státního převratu částky takové zdejším cejchovním zřízencům normální cejchovní komisí ve Vídni poukázány nebyly, ačkoliv zdejšími úřady o to bylo několikráte žádáno.

Také skoncování této věci bude zástupcem československé vlády ve Vídni u likvidačního úřadu pro bývalou normální cejchovní komisi vyžádáno.

3. Likvidace (cestovní denníky) cejchmistrů, předkládané československému ústřednímu inspektorátu pro službu cejchovní, nemohly pro nával práce, jaký ovšem při zřízení nového úřadu se vyskytuje a při počátečním nedostatku úředníků, všechny býti ihned zpracovány. Děje se tak postupně a přidělení dalších úředníků i tomuto nedostatku brzy pomůže.

4. Poměry cejchovního úřednictva jsou mně známy a uznávám, že potřebují řádné nápravy. Poměry ty však byly zaviněny starou správou a třeba nyní větších příprav, aby byly uspořádány. Přípravné práce se nyní urychleně konají tak, že i v tomto směru se náprava brzy stane.

5. Otázku déle sloužících úředníků nebylo lze po dobu války řešiti, poněvadž byl citelný nedostatek vhodných technických úředníků a případný úbytek úřednictva by nebylo možno nahraditi. Teprve nyní po návratu cejchovních úředníků z vojenské služby lze i tuto věc postupně řešiti. Mohu dále k tomu oznámiti, že v dotazu jmenovitě uvedení úředníci cejchovního úřadu v Praze, si podali již žádost, aby byli dáni do výslužby, a obě žádosti budou ihned projednány.

Konečně prohlašuji, že ministerstvo veřejných prací oprávněné požadavky cejchovního úřednictva bude vždy blahovolně zkoumati a že těmto přáním podle možnosti v dohledné době vyhovím.

V Praze 24. března 1919.

Ministr veřejných prací:
F. Staněk v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP