Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 694.

Návrh

člena Národního shromáždění Hampla a soudruhů, aby byl zřízen u ministerstva pro sociální péči fond k udílení mimořádné výpomoci v uznání hodných případech, souvisejících s nuceným návratem příslušníků našeho státu z ciziny.

Za dnešních rozvrácených poměrů hospodářských a politických jsou nuceni mnozí zaměstnanci v cizích státech, zejména v Německém Rakousku, Uhrách a Německu, ztrativše zaměstnání, nakvap vraceti se domů i bez svého nejnutnějšího majetku. Zde ocitají se v nejkrutší bídě. Aby jim mohla býti poskytnuta nejnutnější pomoc, budiž z veřejných prostředků zřízen fond při ministerstvu sociální péče, ze kterého by nejnutnější podpora poskytována byla.

Po stránce formální budiž tento návrh přikázán výboru sociálně politickému.

V Praze dne 19. března 1919.

Hampl,

Pik, Svěcený, Johanis, F. Hummelhans, Modráček, Vaněk, Dědic, Jakubka, Bechyně, Marek, Prokeš, Štěpánek, Pavlán, Novák, Jaroš, Stivín, Hudec, Tayerle, Kříž, Josef Kouša.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP