Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 686.

Dotaz

člena Národního shromáždění dra Josefa Schieszla a soudruhů

k panu ministrovi financí o úhradě nákladů státních.

Národní shromáždění učinilo mnohá usnesení, jež provésti bude lze jen se značnými náklady. Avšak Národní shromáždění čekají ještě další velké úkoly, které budou vyžadovati nákladů ještě mnohem větších. Není pochyby, že bude ku příkladu nutno, upraviti celkově hmotné poměry státního úřednictva. Státní úřednictvo jest naplněno obavou, že by v době, kdy přikročeno bude k úpravě jeho hmotných poměrů, stát neměl dostatek peněz. Podepsaní se proto táží pana ministra financí, co hodlá učiniti, aby si opatřil úhradu nákladů, jež bude vláda v nejbližší době musiti učiniti.

V Praze 20. března 1919.

Dr. Josef Schieszl,

Sis, Dr. Lukavský, Dr. B. Němec, Dr. Jaroslav Stránský, V. Rebš, Bohumil Fischer, Dr. Budinský, Mattuš, lng. O. Nekvasil, Dr. Jar. Brabec, Dr. Fajfrlik, Kalina, Dr. Preiss, Viktor Dyk, Dr. Malinský, Viková-Kunětická, Machar, b Fáček, Dr. Matoušek, Dr. Vrat. Černý.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP