Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 685.

Dotaz

poslanců A. Kaderky, J. Šamalíka a soudruhů na ministra zemědělství a vnitra o předkupním právu na pozemky, určitou dobu od velkostatků pronajaté.

Došla nás tato zpráva z Nelešovic na Moravě:

Už více než 60 let máme my nebo naše rodiny vypachtovány pozemky v rozloze asi 270 měr, zapsané v knihovních vložkách č. 76 a 78 v Nelešovicích, od pana Eichhofa, velkostatkáře v Roketnici, nebo od jeho předků.

Poněvadž většinou vlastních pozemků nemáme, jsou najaté pozemky jediným pramenem naší výživy. Rozloha obce Nelešovic je tak malá, že vůbec žádných pozemků v její oblasti koupí nabýti nemůžeme.

Velkostatkář pan Eichhof, aniž respektoval naše zájmy, prodal bez našeho vědomí nám pronajaté pozemky v Nelešovicích trhovou smlouvou ze dne 3. prosince 1918 manželům Ladislavu a Matyldě Šilhavým, majitelům pivovaru a realit v Přerově.

Obecní výbor v Nelešovicích protestoval v sedění svém dne 23. prosince 1918 proti tomuto prodeji a podal k úřadující ještě tehdy komisi pro obchod pozemkový při okresním soudě v Olomouci námitky.

Komise rozhodla v náš prospěch. Trhová smlouva usnesením ze dne 27. prosince 1918 nebyla schválena a prodej pozemků nepovolen. Důvody zamítavého usnesení byly, že manželé Šilhavých koupili pozemky ty jen pro spekulaci, poněvadž sami zemědělci nejsou a daleko bydlíce sami je obdělávati nemohou. Podotýkáme, že manželé Šilhavých za dobu války nabyli koupí už před tím několika set měr pozemků.

Proti zamítavému usnesení komise podali manželé Šilhavých stížnost, která však bohužel už vyřízena nebyla, poněvadž mezitím bylo vydáno nařízení veškerého ministerstva ze dne 30. ledna 1919 sb. z. č. 53, kterým bylo zrušeno cís. nařízení ze dne 9. srpna 1915 č. ř. z. 234, které nás dosud účinně chránilo.

Jím byla zároveň zastavena činnost komisí pro obchod pozemkový a náš dosud nevyřízený návrh byl nám vrácen jako bezpředmětný. Manželům Šilhavým pak přiznáno bylo právo dáti si své vlastnictví do knih zapsati. Tím jsme se octli v zoufalém postavení. Nemáme vůbec žádné možnosti, abychom kup onen popírali anebo rušili.

Obrátili jsme se na manžely Šilhavých se žádostí, aby nám ony pozemky prodali. Oni však na nás požadují horentní cenu 2200 K za měřici, tedy cenu takovou, kterou my, nemajetní lidé, platiti nemůžeme, abychom se hospodářsky nezakrváceli.

Jest nebezpečí, že manželé Šilhavých ony pozemky buď dále prodají, nebo nájem nám vypovědí. Tím se staneme úplnými bezzemky a žebráky, poněvadž budeme míti sice hospodářské budovy a nářadí, avšak žádné pole.

Jiné pole si zakoupiti nemůžeme, poněvadž vůbec žádného pole v Nelešovicích na prodej není. Budeme tedy nuceni buď své usedlosti pod cenou prodati, nebo choditi na výdělek.

(Následuje 29 podpisů přednostů domácnosti.)

Podepsaní se táží:

Co hodlají páni ministři, do jejichž oboru působnosti tato otázka náleží, podniknouti na ochranu těchto a jiných chudých vrstev venkovských, vydaných libovůli velkostatkářů a znásilnění velkokapitálem.

V Praze 20. března 1919.

A. Kaderka, J. Šamalík,

prof. Šrámek, Sedláček, Bezděk, Valoušek, Jílek, prof. Dr. Kordač, F. Sabata, Dr. Mazanec, Dr. Dolanský, Zavoral, Dr. Novotný, Al. Čuřík, Šolle, Ševčík, J. Rýpar, Mlčoch Frant., Čapka, Fr. Navrátil, lng. Pospíšil, Dr. Stojan.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP