Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 684.

Dotaz

Dra Hnídka a soudruhů na ministra pro zásobování o rekvisících

v okresu chrudimském.

V okresu chrudimském provádí rekvisice obilí obilní inspektor Křečan, který prováděl rekvisice tak, že bral i obilí. určené pro setí, ano stal se případ, že na Vrchách u Chrudimě ženě ruského legionáře zrekviroval i obilí a mouku, k výživě její rodiny určené. Mimo to vymáhají se i brambory určené pro sázení a místo nich nabízí komisionář Bendl z Heřmanova Městce brambory k sázení za cenu 50 K.

Podepsaní se táží: Dal p. ministr pro zásobování rozkaz také k rekvisici obilí, určeného pro setí? Nedal-li takového rozkazu, co hodlá učiniti, aby případy svrchu uvedené se neopakovaly?

V Praze 20. března 1919.

Dr. Hnídek,

Udržal, F. Němec, Vojta, Malkus, Zatloukalová-Coufalová, Anna Chlebounová, Zíka, Hucl, M. Pilát, K. Sáblík, Vacula S., Hrejsa, Otakar Hübner, J. Sechtr, Špaček, K. Jonáš, J, Smrtka,

J. Lukeš, Klega.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP