Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 681.

Návrh resoluce

k vládě československé republiky, podaný prof.Dr.Marešem, prof.Dr. Syllabou a spol., aby byla umožněna prakse nemocniční, zvýšena vědecká úroveň a aby byla umožněna příští demobilisace lékařů, kteří po promoci pro mobilisaci nemohli nabýti prakse v nemocnici vojenské ani civilní, a kteří dosud jsou ve vojenském svazku

Vláda se vyzývá, aby:

1. Lékaře, kteří po promoci pro mobilisaci nemohli nabýti prakse v nemocnici vojenské ani civilní, a kteří dosud jsou ve zbrani, přikázala do vojenských nemocnic, kde by s úspěchem mohli praktikovati.

2. Náhradou za ně aby povolala ke službě vojenské podle zákona o válečných úkonech lékaře a lékařky do 36 let, pokud jsou ve veřejné službě postrádatelni, kteří buď vůbec nesloužili u vojska nebo méně než jeden rok.

3. Prohlásila praksi v nemocnici vojenské za rovnocennou veřejnoprávně s praksí v nemocnici nebo s praksí civilní.

4. Vyzvala správy nemocnic státních, zemských a autonomních, aby nedefinitivními sekundáři byla přesně dodržována zákonem stanovená maximální doba pobytu v nemocnici (4léta), takže se uvolní hojně míst pro shora uvedené lékaře.

5. Jakmile bude možno shora uvedené lékaře demobilisovati, aby byli demobilisováni přede všemi nově povolanými lékaři a lékařkami.

6. Nařídila, jakmile budou demobilisováni, aby začalo se s obsazováním systemisovaných míst, jež dosud nejsou obsazena.

7. Po demobilisaci zřídila pro ně nákladem státu provisorní místa v nemocnicích, na universitě a mimo to pokračovací kursy.

Návrh budiž odkázán výboru brannému, aby podal zprávu o něm do 14 dnů.

V Praze dne 20. března 1919.

Prof. Dr. Mareš, prof. Dr. Syllaba,

Mattuš, Adolf Prokůpek, Viktor Dyk, Dr.Lukavský, Kalina, Dr.Fáček, Dr. Srdínko, Dr. Hajn, Dr. B. Němec, Dr. Weyr, Dr. Jar. Brabec, V. Rebš, Bohumil Fischer, lng.Becka, Viková-Kunětická, Dr.Schieszl, Dr.Engliš, Dr. Budínský, Jonáš, Johanis, Dr. Malinský, Dr. Preiss.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP