Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 666.

Zpráva immunitního výboru

o žádosti, aby bylo povoleno stíhání člena Národního shromáždění Jos. Stivína k žalobě Rudolfa Halláka (čís. 844 předs.).

Immunitní výbor jednal o žádosti, aby byl vydán kolega Josef Stivín. Žalobcem je Rudolf Hallák z Vršovic. Žalobce cítí se býti dotčen články "Práva Lidu" a večerníkem "Práva Lidu" ze dne 7. září 1918, v nichž se odhalovalo dopisem z Pardubic jeho počínání v akci, kterou pan Hallák podnikal na Dašicku a Pardubicku, aby za lichvářské ceny vykoupil obilí a potraviny a je vyvezl do Liberce. Věrohodnost obou článků je doložena pražskými policejními orgány a váženým členem Národního shromáždění místopředsedou Udržalem.

Výbor immunitní usnesl se doporučit Národnímu shromáždění, aby kolegy Josefa Stivína nevydávalo.

V Praze 20. března 1919.

Dr. Jan Herben v. r.,
Josef Kouša v. r.,
místopředseda.
referent.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP