Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 665.

Zpráva immunitního výboru

v trestní věci člena Národního shromáždění Dr. Novotného.

Okresní soud v Brně, žádá, aby byl vydán člen Národního shromáždění Dr. K. Novotný, advokát v Brně, jenž má býti stihán pro urážku na cti na soukromou žalobu Dr. Freunda, advokáta tamtéž.

lmmunitní výbor pojednal o této věci a usnesl se nevyhovět i žádosti okresního soudu brněnského.

Jsem pověřen immunitním výborem, abych Národnímu shromážděni navrhl schváliti usnesení immunitního výboru, totiž aby kol. Dr. Novotný pro trestní stíhání vydán nebyl.

V Praze 20. března 1919.

F. Šabata v. r.,
Dr. Jan Herben v. r.,
referent.
místopředseda.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP