Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 658.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dra j. Schieszla a soudruhů k panu ministru spravedlnosti o tom, že porušována je neodvislost soudcovská.

Podle oznámeni, které v konkrétním případě učinil soudce stranám, byly dány vládou soudům instrukce, jak si mají počínati ve sporech nájemních. Poněvadž jest právem soudců, aby vykládali zákon podle svého přesvědčeni, jest řečená instrukce zasahováním do neodvislosti soudcovské, jež jsouc státním základním zákonem zaručena a tvoříc jeden ze základních pilířů právního státu musí býti bezvýminečně chráněna.

Podepsaní se táží, je-li pan ministr spravedlnosti ochoten šetřiti budoucně bezvýminečně neodvislosti soudcovské.

V Praze 18. března 1919.

Dr. Schieszl,

Sis, V. Rebš, Dr. B. Němec, Dr. Weyr, Dr. Vrat. Černý, Machar, Viková-Kunětická, Dr. Mareš, Dr. Engliš, Mattuš, Ing. O. Nekvasil, Kalina, Dr. Bulín, Dr. Budinský, Dr. Fáček, Dr. Matoušek, Viktor Dyk, Dr. Syllaba, Dr. Jar. Stránský, Janda.


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP