Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 653.

Návrh

člena Národního shromáždění Dra Jos. Schieszla a soudr., aby byla zavedena státní daň ze zábav.

Obyvatelstvo bez rozdílu stavu jest zachváceno touhou po zábavě v takové míře, že, jak známo, tvoří se fronty před prodejnami lístků do různých zábavných podniků. Pokládáme za povinnost státu, aby využitkoval této vášně ve prospěch státních financí. U nás jest sice zavedena zemská dávka ze zábav, avšak tato dávka jest malá a snese značné zvýšení. Zvýšením dosáhne se nejen značného příjmu pro stát, nýbrž bude se jak lze doufati - působiti i na potlačení této vášně a na výchovu ke spořivosti, kterou jsme za války ztratili. Poněvadž zvýšiti dávku zemskou není z důvodů ústavních možné, jest nutno zavésti daň státní.

Podepsaní navrhují, aby zavedena byla státní daň z lístků do zábavních podniků, při čemž by daň činila nejméně třetinu ceny lístku.

Po stránce formální budiž návrh odkázán výboru finančnímu.

V Praze dne 18. března 1919.

Dr. Jos. Schieszl, Dr. Lukavský, Dr. Vrat. Černý, Sis, Kalina, Dr. Syllaba, Viková-Kunětická, Dr. Mareš, Dr. Preiss, Dr. Hajn, Dr. B. Němec, V. Dyk, Dr. Weyr, V. Rebš, Bohumil Fischer, Ing. Bečka, Dr. Malínský, Dr. Bulín, Dr. Jar. Brabec, Dr. Engliš, Mattuš.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP