Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 650.

Dotaz

člena Národního shromáždění Jana Jílka a soudruhů na pana ministra zásobování o počínání rekvisiční komise vojenské v Trnavě v okresu Třebíčském.

Při vojenské rekvisici v obci Trnavě dne 7. března přišla komise rekvisiční do domu rolníka Novotného č. 23. Rolník Novotný byl zaměstnán ve stodole a jeho manželka, která jest po delší nemoci, byla sama doma. Hospodyně, která nevěděla, kam v době její nemoci obilí bylo ukládáno, odpověděla na dotaz komise, že obilí jest uloženo asi na půdě. Tam bylo 230 kg žita. Jeden z vojínů pak otevřel komoru a hlásil, že tam jest zapřené obilí. V komoře té bylo 106 kg mouky, 7 měřic jarní pšenice, z níž 5 měřic jest semeno na setí jarní, a 600 kg žita.

Mezitím přisel hospodář a oznámil komisi, aniž věděl o výsledku prohlídky, že má též obilí v komoře. V komoře že má obilí pro domácí potřebu pro 6 osob a na setí, na půdě že má žito pro dodávku. Ale komise přes toto pravdivé prohlášení hospodářovo prohlásila obilí v komoře i na půdě za zabavené jako zatajenou zásobu a dala všechno ihned odvézti do Třebíče. Komise vzbuzovala svým chováním velmi divný dojem. V některých hospodářstvích, které již odvedly nařízený kontingent, převracela všechno a také všechno brala, a na př. v domě č. p. 1, odkudž ani určený kontingent odveden nebyl, vůbec ani nijaké přehlídky nekonala.

Podepsaní dotazují se pana ministra zásobování, zda jest ochoten naříditi, aby bylo vyšetřeno počínání komise u rolníka Novotného v Trnavě č. 23, zrušiti zabavení bezprávně zabraného obilí a co nejrychleji naříditi úřadům, aby tomuto rolníku dáno bylo dostatečné množství pšenice k osetí jeho polí.

V Praze dne 13. března 1919.

Jan Jílek,

Čapka, Rýpar, A. Kaderka, Bezděk, Dr. Novotný, Zavoral, Valoušek, Šabata, Dr. Stojan, Čuřík, Sedláček, Mlčoch Frant., Ing. Pospíšil, Šrámek, Ševčík, Šolle, Kadlčák, Dr. Mazanec, Dr. Dolanský, Šamalík.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP