Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 649.

Dotaz

člena Národního shromáždění Jana Jílka a soudruhů na pana ministra vnitra o terroru sociálních demokratů v Třebíči na Moravě.

Poslední dobou zahájili sociální demokraté úžasný terror v továrnách v Třebíči proti dělníkům, organisovaným v odborových organizacích československé strany křesťansko-sociální a české socialistické. Mnoho těchto dělníků v továrně firmy Budišovský pod nátlakem vyhrůžek, že budou zbaveni chleba, přestoupila do řad sociálně demokratických.

Dne 4. března zastavilo sociálně demokratické dělnictvo u firmy Budišovský K. práci a žádalo, aby byl propuštěn tam zaměstnaný dělník Jan Vajda z toho důvodu, že tento dělník byl v odborové organisaci dělnické křesťansko-sociální. Firma nátlaku sociálních demokratů povolila a uvedeného dělníka propustila.

Když zástupci dělnictva křesťansko-sociálního, které vedl tajemník Landa z Brna, žádali p. okresního hejtmana Novák a za zákonitou ochranu terorizovaných dělníků, prohlásil p. okresní hejtman: »Jo, pánové, to je všechno krásné, to jest teorie na papíře, ve skutečnosti se musí podrobiti menšina většině.«

Výrok okresního hejtmana se rozkřikl a proto začali terorizovat sociální demokraté ostatní dělníky v továrně u firmy Hassek, po nichž žádali, buď aby přistoupili do jejich organisace, nebo do pondělí opustili práci.

V městě jest proto značné rozechvěni.

Podepsaní se táží pana ministra vnitra:

Jest ochoten pan ministr zakročiti se vší rázností, aby každému občanu zaručená svoboda byla skutečně v československé republice zabezpečena. Jest ochoten pan ministr připomenouti okresnímu hejtmanu v Třebíči, že jest jeho povinnosti svobody každého hájiti a učiniti všechno, aby svoboda tato byla zabezpečena.

V Praze dne 17. března 1919.

Jan Jílek, Čapka, A. Kaderka, Dr. Kordač, Ing. Pospíšil, Šabata, Dr. Novotný, Valoušek, Dr. Dolanský, Ant. Čuřík, Jan Rýpar, V. Sedláček, Mlčoch Frant., Bezděk, Ševčík, prof. Šrámek, Šamalík, Dr. Stojan, Šolle, Kadlčák, Zavoral, Dr. Mazanec.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP