Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 647.

Návrh

člena Národního shromáždění Dra Karla Viškovského a soudruhů stran vybudování telefonní sítě na venkově.

Nesnáze komunikační a nedostatek pomůcek dorozumívacích na venkově jsou trvalou závadou dobré správy veřejné a pokroku hospodářského a kulturního na venkově. Závadě této třeba mimo jiné čeliti rychlým vybudováním telefonní sítě na venkově tak, aby postupně veškery obce v naší republice spojeny byly telefonními liniemi se středisky okresů a tím pak dále s ostatním územím republiky. Vybudovati síť toho druhu jest obzvláště důležitým zájmem veřejným. S tohoto hlediska posuzovati jest též financování této akce, která by provedena býti měla podle obdoby financování jiných veřejně prospěšných podniků, na př. drah místních. a to tak, aby přiměřenou část nákladu nesl jednak stát, jednak samospráva okresní i místní, jednak interesenti soukromní.

Podepsaní navrhují:

Národní shromáždění, račiž se usnésti: Vláda se vyzývá, aby předložila co nejdříve plán na vybudování a financování telefonní sítě na venkově v území celé republiky tak, aby postupně veškery obce do telefonní sítě byly zahrnuty.

Ve formálním směru navrhujeme přikázati návrh výboru poštovnímu a výboru finančnímu.

V Praze 18. března 1919.

Dr. Karel Viškovský,

Udržal, Adolf Prokůpek, Donát, Bradáč, Ing. Ferd. Klindera, J. Rychtera, Vraný, Zika, Dr. J. Černý, J. Malypetr, Dr. Srdínko, Špaček, Chroustovský, F. Hybš, Hübner, Slavík, M. Pilát, Rud. Beran, K. Jonáš, Jos. Smrtka, Dr. Rolíček, Babánek, Dr. Hnídek, Frant. Kroiher, Vojta.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP