Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 646.

Návrh

členů Národního shromáždění Rud. Mlčocha, Karla Dědice, Felixe Časného a soudruhů, aby byl vrácen zadrženy provozovací kapitál maloživnostnictvu.

Okolkování bankovek a zadržení polovice hotových bankovek postihlo velmi těžce zejména maloživnostníky a maloobchodníky, u nichž hotovost, kterou dali okolkovati, tvoři značnou část provozovacího kapitálu, jehož k další své existenci nezbytně potřebují. Vzhledem k nařízení, že obchodníci a živnostníci musili po čas okolkování bankovek přijímati peníze neokolkované, nahromadily se u nich abnormálně značné hotovosti, jelikož veliká část občanstva, snažíc se zbaviti se bankovek, nakupovala v době okolkování všemožné zboží tak, že velmi mnoho živnostníků a obchodníků bylo nuceno většinu zásob vyprodati a vyměniti za bankovky.

Dlužno zvláště na to důraz položiti, že nelze u mnohých živnostníků předpokládati, že by bankovky, které dali okolkovati, tvořily volné jejich úspory, nýbrž jde tu výslovně o kapitál provozovací, v četných případech dokonce i o vypůjčený, tedy pouze svěřený, který jest nezbytnou podmínkou další existence jeho rodiny.

Nebylo zajisté úmyslem finanční reformy, uvrhnouti důsledky zadržení polovice bankovek na bedra téměř jediného stavu živnostnictva a obchodnictva a z tohoto stavu pak nejtíže na bedra hospodářsky slabších a nejslabších. Jest tedy prostým aktem sociální spravedlnosti hleděti na to, aby uvedená finanční reforma nepodlomila existence právě mnohých hospodářsky slabších výrobců a obchodníků.

Podepsaní proto navrhují:

Budiž vydáno nařízení, jímž se stanoví, že kapitál zadržený při okolkování bankovek, má býti v těch případech, kde jde o provozovací kapitál malovýrobce nebo maloobchodníka, do částky 10.000 K v době co nejkratší uvolněn a vrácen.

Z formálních důvodů budiž návrh přikázán výboru živnostenskému a finačnímu.

V Praze 18. března 1919.

Rud. Mlčoch, Karel Dědic, Felix Časný,

Bechyně, J. Marek, Skurský, Štěpánek, Biňovec, Kouša, Stivín, Brožík, Brodecký, Němeček, Pavlán, Fr. Houser, Svěcený, Prokeš, Aust, F. V. Krejčí, Jaroš, Novák.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP