Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 645.

Návrh

členů Národního shromáždění Rud. Mlčocha, K. Dědice, Felixe Časného a soudruhů, aby byl zrušen pivovarský kartel.

Brzdou, která nad jiné svírá živnost hostinskou a výčepnickou, jest pivovarský kartel, který hostinské úplně hospodářsky sešněroval, diktuje jim, z kterého pivovaru a za jakých podmínek a cen smějí pivo odebírati. V poslední době pak zavedl přemrštěné zálohy na sudy a ustanovil zvláště vysoký poplatek na dovoz piva z pivovaru. Za daného stavu jest hostinský v pravém slova smyslu nevolníkem pivovarského kartelu.

Jelikož tento sociálně-hospodářský poměr jest nezdravý a kartely vůbec dlužno pokládati za zpátečnickou kapitalistickou nepřístojnost, podávají podepsaní podle usnesení pracovního sjezdu živnostenského v Brně a po přání ústředních organisací hostinských tento návrh:

Pivovarský kartel, který znemožňuje volný hospodářský rozmach živnosti hostinské a výčepnické, budiž zrušen.

Po stránce formální budiž návrh přikázán živnostenskému výboru.

V Praze 18. března 1919.

R. Mlčoch, K. Dědic, F. Časný,

J. Marek, Bechyně, Stivín, Biňovec, Skurský, Kouša, Brožík, Němeček, Brodecký, Aust, Fr. Houser, Štěpánek, Prokeš, Pavlán, Novák, Svěcený, F. V. Krejčí, Jaroš.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP