Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 644.

Návrh

členů Národního shromáždění Rud. Mlčocha, K. Dědice, Felixe Časného a soudruhů, aby bylo zastoupeno živnostnictvo ve všech zásobovacích komisích.

Česká tisková kancelář rozšířila v posledních dnech zprávu ministerstva pro zásobování lidu, že všecky zásobovací komise jsou zájemníky kontrolovány.

Poněvadž však v četných těchto komisích, které zabývají se hospodařením a přidělováním zboží pro živnostníky a obchodníky, nejsou zástupci organisací živnostenských a obchodních, kteří by jako odborníci právě zde byli na místě a mohli by svými odbornými zkušenostmi prospěti a jako nejvíce interesovaní zájemci tyto instituce kontrolovati, podávají podepsaní tento návrh:

Ve všech rozdělovacích, resp. zásobovacích komisích budiž zajištěno zastoupení také příslušným ústředním organisacím živnostenským a obchodním.

Po stránce formální budiž návrh přidělen výboru živnostenskému.

V Praze 18. března 1919.

R. Mlčoch, K. Dědic, Fel. Časný,

Štěpánek, Prokeš, Novák, F. V. Krejčí, Jaroš, J. Marek, Skurský, Bechyně, Kouša, Biňovec, Aust, Stivín, Brožík, Brodecký, Němeček, Pavlán, Fr. Houser, Svěcený.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP