Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 643.

Návrh

členů Národního shromáždění Rud. Mlčocha, K. Dědice, Felixe Časného a soudruhů, kterak rozdávati školní pomůcky zdarma.

Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Rozdávání školních pomůcek žactvu zdarma budiž prováděno tak, aby tím nebyla ohrožena existence živnostnictva a obchodnictva, které prodává a vyrábí školní potřeby. Proto budiž akce tato organisována tak, aby žactvu byly vydávány poukázky, za které by u kteréhokoliv papírníka, knihkupce, anebo knihaře v místě mohli si vyzvednouti školní pomůcky.

Dotčený živnostník pak tyto poukázky zúčtuje se školní radou, která vydané zboží hotově mu zaplatí. Dotčeným živnostníkům (obchodníkům) budiž pak ponechána úplná volnost nákupu.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru školskému.

V Praze 18. března 1919.

Rud. Mlčoch, K. Dědic, Felix Casný,

J. Marek, Bechyně, Kouša, Stivín, Biňovec, Brožík, Fr. Houser, F. V. Krejčí, Bož. Ecksteinová, Skurský, Brodecký. Němeček, Pavlán, Aust, Štěpánek. Svěcený, Prokeš, Novák, Jaroš, Hudec.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP