Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 642.

Návrh

členů Národního shromáždění St. K Neumanna, Dra Uhlíře, L. Landové-Štychové, Slavíčka a soudr., aby byly zavedeny veřejné zkoušky pěvecké.

Každý rok na jaře budiž provedena veřejná pěvecká soutěž, aby tak byly vybrány schopní pěvci pro naše operní, nebo i operetní divadla.

Této veřejné zkoušce mohli by se podrobiti zpěváci a zpěvačky, pokud se včas přihlásili a složili zkušební poplatek.

Zkouška budiž konána v divadle s průvodem orchestru před sborem znalců (hudební pedagogové, zástupci kritiky, kapelníci divadel, vynikající praktičtí zpěváci, zástupce ministerstva a pod.), povolaných ministerstvem osvěty.

Sbor ten napřed stanoví pro jednotlivé hlasové obory příslušné zkušební úkoly. na které by kandidáti byli vázáni: může určiti po dvou (snazší a obtížnější) neb i více.

Sbor rozhodne o způsobilosti kandidátově, pokud jde o zdatnost hlasovou a o jeho vyspělost po stránce technické, přednesové a muzikální. O výsledku zkoušky bude vydáno vysvědčení, Zkouška budiž veřejně přístupna.

Divadla, dotovaná z fondů veřejných, buďtež vázána při výběru pěvců na uchazeče, kteří s úspěchem vykonali veřejnou zkoušku.

Obsazování uprázdněných míst v operním souboru děje se veřejným konkursem.

Po stránce formální navrhujeme, aby návrh tento přikázán byl výboru kulturnímu kde budiž projednán.

V Praze 18. března 1919.

St. K. Neumann, Landová-Štychová, Dr. Uhlíř, Slavíček,

Dr. Heidler, Sladký, Freiman. Kopeček, Pelikán, Hrouda, Skorkovský, Dr. Veverka,Buříval, Tučný Al., Dr. Bartošek, Dr. Franke, Zeminová, Dr. Klouda, Holejšovský, Jan Hrizbyl, J. Svozil.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP