Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 641.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dra Karla Novotného a soudruhů na ministra školství a národ ní osvěty stran zneužívání učitelského úřad u pokrokovými učiteli.

Začátkem února t. r. promlouval učitel Josef Neruda v druhé třídě obecné školy v Tíkovicích u Brna při vyučování o Orlích jednotách a pravil mezi jiným:

"Tíkovice se brzy převrátí a z Orlů zde nebude nikdo jako Sec a Neděla a to nebudou Orli, nýbrž Osli. Neděla, když chodil do obecné školy, měl z mravů trojku a čtverku a nyní dělá studenta."

Když se uvedení Bořivoj Sec, jenž je náčelníkem Jednoty Orla v Tíkovicích a František Neděla, jenž je cvičitelem, o tom dověděli, vyzvali učitele Nerudu, by podobným způsobem ve škole nevystupoval a aby věc smírným způsobem urovnal.

Na to dne 17. února t. r. prohlásil učitel Neruda opětně při vyučování v II. třídě, že jacísi kluci si ho dají předvolat, jakoby byl jejich pacholek.

Bořivoj Sec a František Neděla podali u okresního soudu pro trestní věci v Brně na učitele Nerudu žalobu pro přestupek proti bezpečnosti cti.

Při hlavním přelíčení o této obžalobě (číslo jednací spisů N I. 231/19), dne 27. února 1919 konaném, dosvědčili slyšeni svědci plně obsah žaloby, žalobcové však odpustili žalovanému urážky, když se zavázal, že zaplatí útraty právního zástupce žalobcův.

Učitel Neruda podobným způsobem napadl dále administrátora fary v Tíkovicích dst. p. P. Konečného a starostu obce v Tíkovicích pana Sece.

Starostu obce pana Sece označil před žáky "dědkem".

Po odchodu dst. p. P. Konečného, jenž ve škole vyučuje náboženství, tázal se žáků, co jim ten chlap vykládal.

Toto neslýchané zneužívání učitelského úřadu k politickým účelům způsobilo u obyvatelů v Tíkovicích velké rozrušení a oprávněnou nespokojenost a ozývají se hlasy, by rodičové vyvodili z toho nejkrajnější důsledky.

Neboť nemůže býti o tom pochybnosti, že probírati politické věci nepatří do školy před 8-10leté školáky.

Podobné zprávy o zneužívání učitelského úřadu pokrokovými učiteli docházejí ze všech stran Moravy.

Podepsaní táží se proto:

Jest ochoten pan ministr dáti celý případ nestranně vyšetřiti a zjednati nápravu tím způsobem, že bude všem učitelům zakázáno jakkoliv zneužívati učitelského úřadu k politickým účelům ?

V Praze 18. března 1919.

Dr. Karel Novotný,

Fr. Šabata, Šrámek, Sedláček, Bezděk, Fr. Navrátil, Ant. Čuřík, Jílek, Šolle, Valoušek, Kaderka, Frant. Mlčoch, Jan Rýpar, Šamalík, Dr. Kordač, Dr. Mazanec, Kadlčák, Dr. Dolanský,Ing. Pospíšil, Dr. Stojan, Zavoral, Čapka.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP