Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 638.

Návrh

člena Národního shromáždění Buřívala a spol., aby bylo zařaděno poštovní dopravní úřednictvo a úřednictvo účetní do skupiny B.

Slavné shromáždění, račiž se usnésti o tomto zákonu:

Zákon

ze dne...... 1919.

§ 1.

Poštovní dopravní úředníci a účetní úředníci přeřaďují se ze skupiny C do skupiny B po rozumu §52. zákona o služební pragmatice ze dne 25. ledna 1914 ř. z. č. 15.

§ 2.

Poštovním dopravním úředníkům a účetním úředníkům propočítá se jejich celková služební doba a podle výsledku takto dosaženého, zařadí se úředník do příjmů příslušné hodnostní třídy a po případě platové stupnice podle lhůt časového postupu, stanovených v §52. zákona o služební pragmatice ze dne 25. ledna 1914 ř. z. č. 15 pro skupinu B.

Z důvodů formálních navrhují podepsaní, aby návrh tento přikázán byl státně zřízeneckému výboru.

V Praze 18. března 1919.

Buříval,

Kopeček, Sladký, Freiman, Landová-Štychová, Skorkovský, J. Svozil, Dr. Krejčí, Holejšovský, Dr. Klouda, Dr. Th. Bartošek, St. K. Neumann, Dr. Uhlíř, Tučný Alois, Slavíček, Dr. Veverka, Pelikán, Netolický, Konečný, Dr. 0. Krouský.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP