Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 624.

Dotaz

členů Národního shromáždění Frant. Hrdličky, Biňovce a soudr. na pana ministra zásobování Dra Vrbenského o vyplácení paušálu z dodaného jatečného dobytka, aby uhrazeno bylo vedení dobytčích katastrů v obcích.

Místodržitel. naříz. ze dne 14. února 1918 č. 18/A, 135/25 o zajištění dodávek jatečného dobytka v obcích, přiznává se obcím paušalovaná částka 1 K z každého dodaného kusu dobytka pro jateční účely k úhradě vedení dobytčích katastrů. Poplatek tento má vypláceti Česká zemědělská společnost pro zpeněžení dobytka v Praze, a ačkoliv se tak díti mělo již od 1. března 1918, není dosud veřejnosti známo, že by příslušné částky podle odevzdaného počtu dobytka byly skutečně obcím vypláceny. Činíme proto na Vás, pane ministře, dotaz:

1. Je Vám známo, proč Česká zemědělská společnost nevyplácí příslušné částky, která sahá do statisíců korun; jak s ním nakládá?

2. Jaké hodláte učiniti opatření, aby podle nařízení, jemuž se musejí všichni občané podrobiti, dostalo se obcím od České zemědělské společnosti jim příslušející částky?

V Praze 13. března 1919.

Hrdlička, Biňovec,

Pik, Brožík, Kolaříková, Fr. Houser, J. Marek, Šáda Josef, Fr. Hummelhans, Merta R., Fr. Svoboda, Kříž, K. Dědic, Bechyně, Brodecký, Skurský, Bož. Ecksteinová, Hybeš, Cingr, Edm. Burian, Josef Teska.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP