Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 623.

Návrh

poslanců Karla Brožíka, Karla Dědice a soudruhů, a by bylo zrušeno ustanovení pivovarského kartelu o rayonování odběru piva a hostinských.

Ochranný svaz pivovarníků v království Českém má ve svých ustanoveních mezi jiným odstavec o rayonování odběru piva. Jednotlivým pivovarům vykázány jsou určité obvody a přiděleni jim jednotliví hostinští, aniž tito hostinští sami na toto přidělení, na němž závisí mnohdy celá jejich existence, měli nejmenšího vlivu. To je už samo o sobě povážlivým obmezováním osobní svobody, které zejména v nových poměrech trpce je pociťováno, ale ještě horší je, že pivovary, dodržujíce bezohledně tato ustanovení, z hostinských činí skutečné nevolníky a způsobují jim těžké existenční újmy. Podle uvedených ustanovení musí hostinský odebírati pivo jen z onoho pivovaru, jemuž byl přidělen a nemá žádného prostředku, aby z tohoto nevolnictví se osvobodil.

Kdyby některý pivovar dodal svůj výrobek hostinskému, kartelem mu nepřidělenému, je onen pivovar i hostinský trestán pokutou ve výši 15 K z 1 hl. Toto ustanovení hostinské úplně zotročující, bylo zvláště citelně pociťováno ve válce a také i nyní, kdy výroba pivovarská nucena je používati různých prostředků náhražkových, majících velký vliv na množství i kvalitu piva, hostinským úplně znemožňuje existenci.

Hostinský je za těchto poměrů vydán na milost i nemilost pivovarům, které ho nepropouštějí z nevolnictví ani tehdy, když samy, buď nechtí, nebo nejsou s to, aby objednávky jeho uspokojily. Hostinský je nucen odebírati pivo kvality někdy až příliš pochybené, často i míry nedostatečné a spokojiti se s množstvím, pivovarem libovolně určovaným. Tak se stává, že hostinským se ještě i nyní přiděluje na příklad 1 hl piva měsíčně. Poněvadž za nynějších všeobecně obtížných poměrů je hostinskému těžko jiné nápoje nebo jídla a pod. sehnati, aby pro existenci svoji nutného výdělku docílil, je na bíledni, jak trudné poměry v živnosti hostinské od vypuknutí války se zahostily a dodnes ji ovládají. Nejpádnějším potvrzením tohoto smutného fakta je zarážející počet lidí, kteří úplně zruinováni živnost museli zanechati. Při tom je zjištěno, že jednotliví hostinští, kteří od pivovaru, jemuž jsou přiděleni, nemohou s dostatek piva obdržeti, nebo jen výrobek pochybené kvality, mohli by pivo jiné, co do kvality i množství daleko lépe vyhovující, obdržeti od pivovaru jiného, který by jinak rovněž byl ochoten vyhověti, ale že jedinou překážkou této samozřejmosti jsou právě citovaná drakonická ustanovení pivovarského kartelu. Z těchto důvodů je zřejmo, že tato ustanovení obsahují

1. nepřípustná obmezování osobní i občanské svobody hostinských, kteří v pravém slova smyslu degradování jsou jimi na nevolníky,

2. že hostinským jsou jimi způsobovány těžké hospodářské škody a podvazován rozkvět živnosti, což zejména za nynějších těžkých poměrů působí katastrofálně.

Proto navrhují podepsaní:

Shora uvedená ustanovení pivovarského kartelu buďtež třeba úředním nařízením ihned zrušena a hostinským budiž jako kterýmkoliv jiným občanům zaručena úplná svoboda živnosti.

Po stránce formální navrhuje se přikázati návrh tento výboru živnostenskému, aby byl urychleně vyřízen.

V Praze 13. března 1919.

Karel Brožík, Karel Dědic,

K. Vaněk. J. Marek, Šáda Jos., Fr. Hummelhans, Bechyně, R. Merta, Teska Jos., Edm. Burian, Pik, Hrdlička, Kolaříková, F. Svoboda, Fr. Houser, Kříž, Brodecký, Skurský, Bož. Ecksteinová, Hybeš, Cingr.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP