Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 622.

Návrh

členů Národního shromáždění Frant. Hrdličky, Marka, Brodeckého a soudruhů, aby byli zařaděni úředníci finanční stráže do 4 nejnižších hodnostních tříd státních úředníků, a to:

Naddozorce
po
7
letech
služeb.
do
XI.
tř.
respicient
"
15
"
"
"
X.
"
vrch. respicient
"
22
"
"
"
IX.
"

hodnostní státních úředníků.

Do VIII. třídy buďtež zařaděni oni úředníci, kteří složili s dobrým prospěchem zkoušku z potravních daní, jsou dobře kvalifikováni a na místa vůdčí způsobilí.

Stůjž zde toto porovnání:

Podle nynějšího stavu má:

Naddozorcepo 7 letech služného 1090 K
aktivního přídavku 327 "
starobního přídavku 200 "
šatného 120 "
úhrnem
1737 K
po zařaděnído XI. třídy by měl 1960 K
tedy získal by 223 Kročně.
Respicientpo 13 letech služebních má nyní 1270 K
aktivního přídavku 381 "
starobního přídavku 400 "
šatného 120 "
úhrnem
2171 K
po zařaděnído X. hodnostní třídy by měl 2680 K
tedy získal by 509 Kročně.
Tit. vrch.respicient po 20 letech služby má 1450 K
funkční přídavek 150 "
aktivní přídavek 435 "
starobní přídavek 600 "
šatné 120 "
úhrnem
2755 K
po zařaděnído IX. hodnostní třídy by měl 2800 K
aktivních přídavků 600 "3400 K
získal by 645 Kročně.
Skut. vrch.respicient po 28 letech má služného 1720 K
aktivního přídavku 516 "
starobního 600 "
funkčního přídavku 250 "
šatného 120 "
úhrnem
3206 K
po zařaděnído 3. plat. stupnice IX. tř. měl by 3800 K
získal by tedy 694 Kročně.

Úředníci finanční stráže v XI. a X. hodnostní třídě jsou proti úředníkům těchže hodnostních tříd všech ostatních kategorií poslední skupiny E velmi citelně zkráceni, a to z toho důvodu, že posléze uvedení jsou jmenováni již po 12leté vojenské služební době do XI. hodnostní třídy a takto do svého 28. roku služby - nehledě ke všem, jim náležejícím tříletým přídavkům - platových stupnic vyšších hodnostních tříd dosáhnou, kdežto u finanční stráže lze za nynějších poměrů dosíci místa úředníka v XI. hodnostní třídě teprve po 28. až 30. služebním roce, v X. hodnostní třídě teprve po 34. služebním roce a tak se úředníci finanční stráže ani služebních přídavků, ani žádných vyšších platebních stupnic vůbec nedoslouží.

Tím se stává, že zřízenec finanční stráže, povýšený na úředníka XI. hodnostní třídy, jelikož má za tak dlouhou dobu služební více starobních přídavků, měl dříve jako zřízenec větší plat, než má XI. hodnostní třída; ponechává se mu "z milosti"rozdíl, oč měl dříve více, jako osobní přídavek k platu XI. hodnostní třídy a když doslouží tříletý přídavek, odpočítá se mu od osobního přídavku z milosti ponechaného, a má tedy zase tolik, co měl dříve a tak slouží úředník finanční stráže 8 až 9 let stále v stejném platu, kdežto zřízenec finanční stráže v stejném služebním stáří, který úřednické zkoušky nekonal a tedy úředníkem se nestal, po každých třech letech s platem postupuje.

Postupní poměry u finanční stráže jsou soustavně zanedbávány, a to hlavně v době poslední, kde jsou přesloužilci až se 46 služebními léty v aktivní službě trpěni, kteří další postup, bohužel již starého dorostu, znemožňují.

Důsledek toho, že v VIII. a IX. hodnostní třídě uprázdněná místa již od května 1917, t. j. téměř 1 3/4 roku se neobsazují.

Z té příčiny je nutno, aby veškerá uprázdněná místa úředníků finanční stráže byla vzhledem k nejbídnějším jejich postupním poměrům obsazena a návrh tento aby Národní shromáždění projednalo.

Po stránce formální budiž tento návrh přikázán výboru státně-zřízeneckému.

V Praze 13. března 1919.

Frant. Hrdlička, Marek, Brodecký,

K. Dědic, Šáda Jos., Fr. Hummelhans, Bechyně, R. Merta, Jos. Teska, Pik, Brožík, Kolaříková, F. Svoboda, Fr. Houser, Křiž, Skurský, Bož. Ecksteinová, Hybeš, Cingr, Edm. Burian, Charvát.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP