Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 620.

Návrh

člena Národního shromáždění Dra Karla Novotného a soudruhů:

Aby spis "Masaryk-Osvoboditel" byl, nežli bude ministerstvem školství dán do tisku, předložen Národnímu shromáždění ke schválení.

Návrh budiž přikázán výboru kulturnímu.

V Praze 13. března 1919.

Dr. Karel Novotný,

Dr. Mazanec, Dr. C. Stojan, Jílek, Valoušek, Čuřík, Dr. Dolanský, Sedláček, Bezděk, Ševčík, A. Kaderka, J. Rýpar, Šolle, Ing. Pospíšil, Dr. Kordač, Šrámek, Čapka, Mlčoch Frant., F. Šabata, Navrátil F., Zavoral Meth.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP