Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 618.

Dotaz

členů Národního shromáždění Pelikána, Buřívala a Kopečka na pana ministra železnic, orby a zásobování o tom, aby bylo obnoveno nařízení ministerstva orby bývalého Rakouska o ušetření chovatelů dobytka železničních zřízenců od rekvisic.

Ministerstvo orby býv. Rakouska vydalo nařízení č. 37031 ze dne 11. září 1917, podle něhož chovatelé dobytka - železniční zřízenci - nenáleží pod všeobecná ustanovení, jimiž provádí se rekvisice dobytka obcemi nebo zemí, a mají tedy býti, pro vyživování železničních zaměstnanců, těchto rekvisic ušetřeni.

Nařízením tímto byla projevována snaha aby chovatelům dobytka, zřízencům dráhy, ježto nechovají více, nežli dva kusy, umožněno bylo ze svých přebytků zásobovati své stavovské kolegy.

Je všeobecně známo, že železniční zřízenci z velké části konají proti zákonům přírody noční službu, při níž hlavní poživatinou je živná bílá káva. Neochota větších zemědělců vůči zřízencům drah a nemožnost, platiti přemrštěné ceny za mléko, způsobuje velký nedostatek mléka u těchto zřízenců a způsobuje škodlivou "podvýživu". Rekvisice, prováděné vyživovacími orgány republiky československé, nešetří uvedených ustanovení a je proto nutno, aby vydána byla příslušná nařízení ministerstvy našimi.

Proto táží se podepsaní pánů ministrů:

Jsou páni ministři železnic, orby a zásobování ochotni způsobiti, aby byli chovatelé dobytka, železniční zřízenci, chráněni od rekvisic dobytka?

Jsou páni ministři ochotni vydati v tom směru úřadům příslušná nařízení?

V Praze 13. března 1919.

Jan Pelikán, Buříval, Kopeček,

Zeminová, Hrouda, Netolický, Dr. Veselý, Dr. Emil Franke, Tučný Al., Dr. A. Uhlíř, Konečný Al., Freimann, Dr. Klouda, Jan Hrizbyl, Sladký, Holejšovský, Dr. Veverka, St. K. Neumann, Skorkovský, Ing. Záruba-Pfeffermann, Landová-Štychová, Emil Špatný.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP