Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 617.

Interpelace

členů Národního shromáždění Pelikána a Buřívala na pana ministra železnic Dr. Zahradníka o tom, aby znovu byly rozděleny drážní pozemky mezi železniční zaměstnance.

Již před válkou byl pronájem pozemků drážních pokládán za akt humanity a za výhodu, poskytovanou vedle neodvolatelných příjmových požitků. Přes to však nebyly pozemky rozdíleny spravedlivě jen mezi nepotřebnější zaměstnance, chovatele zvířeny, nýbrž nájemci byli i zaměstnanci dobře situovaní, nepotřební, kteří dobytka nechovali a sklizen prodávali.

V době války se stav tento ještě zhoršil. Pozemky zabrali v největší výměře příslušníci vyšších skupin zaměstnaneckých na úkor lidí nejpotřebnějších. Na př. v Uherském Hradišti vedle 2 - 3 profilů neplodných náspů, jež má dělník, má svobodný přednosta stanice, rada st. drah, míru dobrých pozemků. Ke sklizni zemáků z najatého pozemku požadoval i přijal úřední příděl zemáků, ačkoliv někteří jiní zaměstnanci nedostali nic. Takových případů je mnoho.

Proto táží se podepsaní p. ministra železnic:

Jsou p. ministru případy tyto známy?

Jest p. ministr ochoten naříditi, aby již pro letošní rok provedeno bylo nové rozdělení pozemků pro pronájem, při čemž po dohodě se zástupci organisací hledělo by se především na nejpotřebnější zaměstnance nižších kategorií, otce četných rodin, chovatele zvířeny, a to především na takové, kteří vlastních pozemků ve větší míře nemají?

V Praze 27. února 1919.

Pelikán, Buříval,

Dr. Emil Franke, Dr. Veverka, Sladký, Konečný, Emil Špatný, Hrouda, V. Dyk, Tučný Al., Dr. Krejčí, Vochoč, Zeminová, St. K. Neumann, Netolický, Dr. Bouček, Skorkovský, Freiman, Landová-Štychová, J. Svozil, Holejšovský, Kopeček, Dr. Klouda.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP