Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 616.

Interpelace

členů Národního shromáždění Pelikána a Buřívala na pana ministra železnic o tom, že zákon o 8hod. době pracovní není prováděn služebními místy, kde lze tento zákon hned provésti.

Ministru železnic povoleno bylo vzhledem k nedostatku zapracovaných sil odložiti provedení zákona o osmihodinné době pracovní na dobu do konce dubna nebo do konce června t. r., bude-li potřebí. Z ustanovení tohoto vysvítá, že tam, kde zapracovaných sil jest dostatek, není žádných překážek, aby uvedený zákon byl proveden.

V Přerově na příklad odpírá železniční správa zavésti osmihodinnou dobu pracovní v místním překladišti zboží. U jiných oborů komerciální služby ve skladištích, u nosičů, je dosti dělníků zapracovaných pro službu dozorčí a písařskou. Uchází se o přijetí mnoho lidí pro místa dělnická, tedy zaměstnanců, kteří zapracování nepotřebují. V překladištích se pracuje pouze ve dne, zaměstnaní chtí pracovati i v noci za rozdělení 12 až 24hodinného, aby nezůstávalo pro druhé dny až 80 vozů nezpracovaných, čímž doprava zboží nevýslovně trpí.

Přepravní kontrolor olomouckého ředitelství prohlásil úředně, že zavésti osmihodinnou dobu pracovní na překladišti je neekonomické, ačkoli opak je pravdivý. V Hulíně bylo dokonce zlepšené služební rozdělení, před měsícem již zavedené, zase zrušeno.

Pro tyto uvedené příčiny táží se podepsaní pana ministra železnic:

Jsou panu ministru případy ty známy?

Hodlá pan ministr působiti k tomu, aby všude tam, kde jest v místě dostatek zapracovaných sil, nebyly činěny provádění zákona překážky?

V Praze 27. února 1919.

Pelikán, Buříval,

Hrouda, Kopeček, E. Špatný, Dr. Krejčí, Vochoč, J. Hrizbyl, Konečný, Netolický, Skorkovský, Dr. Emil Franke, Dr. Klouda, Dr. Veverka, Sladký, Tučný Al., Freiman, Landová-Štychová, Holejšovský, Zeminová, St. K. Neumann, Svozil, Dr. Bouček.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP