Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 612.

Návrh

poslance Slavíka, Ing. Klindery, Hübnera a soudr., aby byla vystavěna spojovací dráha z Jenšovic do Mělníka.

1. Dráha tato má dokončiti jako spojka vystavěné již místní dráhy, na jedné straně z Rakovníka do Loun, do Libochovic, do Jenšovic a na straně druhé dráhy z Mělníka do Mladé Boleslavě a do Staré Paky, které tvořiti mají velice důležitou severní transversálku.

Ministerium železnic ve Vídni nařídilo výnosem ze dne 6. října 1909 místodržitelství pro království České, když bylo dříve projekt prozkoumalo a za způsobilý uznalo, aby o něm provedlo politickou pochozí komisi, spojenou zároveň s revisí traçy a stanic.

Proto vykonána byla pochozí komise za přítomnosti zástupce ministeria železnic ve Vídni a všech zúčastněných činitelů ve dnech 16. listopadu a násl. dnech roku 1909 a měla výsledek úplně příznivý.

Projekt ten však nemohl býti proveden jednak pro nedělnost sněmu království Českého, jednak pro vzniklou válku.

Vzhledem k tomu, že vystavění této spojovací dráhy má velký prospěch pro samé království České, neboť má dokončiti spojení nynějších drah z Rakovníka do Loun, do Libochovic a do Jenšovic na straně jedné a z Mělníka do Mladé Boleslavě a do Staré Paky na straně druhé, čímž prosperita těchto drah po většině zemí garantovaných velice stoupne, dále vzhledem k tomu, že vystavěním této spojky dosáhne se pro veškeré podřipské okresy veledůležitého spojení na východ a na západ, což pro obecenstvo má nedohledný význam a prospěch, a konečně vzhledem na to, že spojovací tato dráha měří 10·2 km, zahrnujíc v sobě most přes řeku Labe u Mělníka, čímž provedena by byla veliká podpora pro zřízený přístav a překladiště u Mělníka, navrhují podepsaní:

Slavné Národní shromáždění, račiž se usnésti, aby tato stavba byla co nejdříve vykonána, a to jako stavba nouzová.

Po stránce formální budiž návrh tento přikázán výboru železničnímu.

V Praze dne 10. března 1919.

Slavík, Ing. Klindera, Hübner,

Malkus, Udržal, Ot. Hrejsa, J. Klega, Dr. Kubíček, L. Zatloukalová-Coufalová, Anna Chlebounová, Donát, Dr. Viškovský, Babánek, Smrtka, Sonntág, Dr. Srdínko, J. Marcha, Hybš, J. Malypetr, Vraný, Malík, Dr. Fr. Černý, Okleštěk, Lukeš.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP