Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 610.

Dotaz

poslance Kadlčáka a soudruhů jménem Československého klubu lidového na pány ministry obchodu, veřejných prací, výživy a zemědělství o zrušení ústředen a jim podobných ústavů neb zřízení.

Jménem klubu československé strany lidové podal jsem návrh, aby byly zrušeny všechny ústředny a jim podobná zřízení, jimiž se jednak obmezuje volnost obchodu, jednak ztěžuje výroba, znemožňuje přímé opatřování životních potřeb, a jež jsou příčinou nepoměrného zdražování surovin i výrobků, jakož i hlavním zdrojem roztrpčenosti a nespokojenosti všech vrstev obyvatelstva s nynějšími poměry výživy a všeho života hospodářského.

Z těchto důvodů tážeme se, zdaž jsou páni ministři, do jejichž oborů působnosti ústředny, komise a jiná zřízení, ústřednám podobná, patří, ochotni zaříditi, čeho třeba, aby všechna zřízení rázu ústředen a jim podobných ústavů nebo zřízení byla zrušena.

V Praze 12. března 1919.

Kadlčák,

Rýpar, Dr. Novotný, Hlinka, Fr. Mlčoch, Dr. Kordač, Šolle, Fr. Valoušek, Čuřík, Šrámek, Dr. Dolanský, A. Kaderka, B. Bezděk, Sedláček, inž. Pospíšil, Ševčík, Dr. Stojan, Dr. Mazanec, Šamalík, Zavoral.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP