Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 607.

Dotaz

poslance Josefa Šamalíka a soudr. na pana ministra zásobování,

o zrušení mlecích povolení a zavedení volného semílání obilí po ukončených rekvisicích.

Pane ministře!

V páté schůzi Národního shromáždění dne 26. listopadu 1918 učinil jste několik prohlášení o zásobování obyvatelstva.

Při tom Jste zdůraznil:

I. Pokud se týče obilin, které zde byly jaksi nakupeny per nefas za starého režimu konsumenty, a to obilin, které máme zde nakupeny v Praze a různých městech na venkově, učinili jsme opatření, aby bylo uvolněno mletí, tak že dokonce prosince tohoto roku každý, ať samozásobitel čili nic, může si je dáti semlíti.

Posud však takový výnos ministerstvem zásobování vydán nebyl. Nyní po všeobecně provedených rekvisicích bude naprosto zbytečný, ba škodlivý, budou-li se ještě povolení na mletí vydávati.

Každé další rekvisiční odevzdávky obilí ze staré sklizně jsou vyloučeny, rolnický lid musí se zaopatřiti melivem nyní, pokud venkovské mlýny, hnané vodou, mohou obilí semílati.

V úřadech okresních jest beztak nával jiných prací, úřednictvo jest přetíženo, a proto zbytečné by bylo, připravovati jak rolnictvo, tak i úřednictvo o drahý čas, který by se chůzemi na úřady a prací v úřadech zabral.

Z toho důvodu táží se podepsaní:

Jste ochoten, pane ministře, vydati nařízení, jímž se povolení samozásobitelům k mletí obilí zrušuje, a volné semílání obilí povoluje?

V Praze 12. března 1919.

Josef Šamalík,

Valoušek, Dr. Mazanec, A. Kaderka, inž. Pospíšil, Dr. Novotný, Dr. Kmeťko, Jan Rýpar, B. Bezděk, Šrámek, Kadlčák, Sedláček, Hlinka, Fr. Navrátil, Ševčík, Dr. Stojan, Zavoral, Dr. Kordač, Fr. Mlčoch, Šolle, A. Čuřík, Čapka, Dr. Dolanský.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP