Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 604.

Návrh

člena Národního shromáždění Jana Rýpara a soudruhů, aby bylo zřízeno poštovní a dopravní automobilové spojení ve Slezsku (Z Hradce do Vítkova a přes Melč do Opavy, z Opavy přes Stěbořice, Hlavnici, Rázovou do Bruntálu, z Opavy přes Skřípov do Bílovce a přes Pustou Polom do Opavy, z Opavy přes Velké Heraltice do Bruntálu.

Opavskému Slezsku nedostává se spojovacích místních drah, jež umožňují spojení mezi hlavními drahami slezskými. Tím trpí obyvatelstvo v hospodářském a obchodním rozvoji, poštovní styk jest nedostatečný a znemožněn jest tím také styk obyvatelstva se zemskými a okresními úřady.

Aby nedostatek moderních spojovacích prostředků zatím byl nahrazen, navrhují podepsaní, aby bylo zřízeno automobilové poštovní a dopravní spojení:

1. Z Hradce přes Březovu, Větřkovice do Vítkova a odtud přes Melč do Opavy.

2. Z Opavy přes Stěbořice, Hlavnici, Špachov, Rázovou do Bruntálu a odtud přes Velké Heraltice do Opavy.

3. Z Opavy přes Kylešovice, Skřipov do Bílovce a odtud přes Kyjovice, Pustou Polom do Opavy.

Spojení automobilové budiž tak zařízeno; by automobilové vozy častější jízdou nahrazovaly spojení železniční a potřebám obyvatelstva zcela vyhovovaly.

Po stránce formální budiž návrh tento přidělen výboru železničnímu a poštovnímu.

V Praze dne 12. března 1919.

Jan Rýpar,

Ing. Pospíšil, Sedláček, Dr. Novotný, Šrámek, Šolle, Kadlčák, Bezděk, Dr. Dolanský, Čapka, Dr. Mazanec, Dr. Stojan, Jílek, Ševčík, Dr. Kmeťko, Dr. Kordač, A. Kaderka, Šabata, Zavoral, Valoušek, Mlčoch Fr., Ant. Čuřík.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP