Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 603.

Návrh

člena Národního shromáždění inž. B. Pospíšila a soudr., aby byly zřízeny autobusové linie v okresu hořickém.

Síť autobusových drah jest třeba doplnit v hospodářském zájmu oněch okresů, které dosud nemají vhodného a dostatečného spojení železničního. To se může státi nejrychleji a nejlaciněji zřízením účelných autobusových linií.

Proto podepsaní navrhují, aby byly zřízeny tyto autobusové linie:

ze Dvora Králové do Miletína a do Bělohradu,

z Miletína do Hořic a Ostroměře,

z Hořic do Nechanic, do Dobřenic a do Syrovátky.

Tento návrh budiž přidělen výboru železničnímu.

V Praze dne 11. března 1919.

Ing. B. Pospíšil,

Rýpar, Kadlčák, Jílek, Bezděk, Dr. Stojan, Kordač, A. Čuřík, Čapka, Šolle, Šrámek, Dr. Novotný, Šamalík, Fr. Mlčoch, A. Kaderka, Sedláček, Ševčík, Dr. Mazanec, Valoušek, Zavoral.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP