Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 602.

Dotaz

členů Národního shromáždění inž. B. Pospíšila a soudruhů na p. ministra železnic stran nepořádku na drahách.

Čtyři měsíce uplynuly již od prohlášení naší samostatnosti. Víme sice, že přejali jsme trati ve stavu zrovna nebezpečném pro dopravu, vozový park skoro zničený, úplný zmatek v jízdním řádě, ale jsme přesvědčeni, že za 4 měsíce mnoho z toho mohlo býti dáno do pořádku.

A to se dosud nestalo vůbec, nebo děje se v tempu naprosto nedostatečném. Jest možno dnes již přece žádat úpravu jízdního řádu - aspoň pro vnitrozemskou dopravu - aby cestující nebyl vydán v šanc naprosté nejistotě, kdy a zda vůbec dojede vytčeného cíle své cesty.

Jest možno žádat aspoň to minimum, aby nádražní budovy - zvláště v Praze, Brně a jiných velkých nádražích - stejně, jako i železniční vozy byly zbaveny úžasné nečistoty, okna vozů aby byla zasklena.

Skla, košťat, kartáčů a vody jest v našem státě přec dosti, rovněž tak i rukou, které prý nemají zaměstnání.

Rovněž je nutno, aby na nádražích byly vyvěšeny jízdní řády a u pokladen tabulky jízdních cen nyní platných.

Proto podepsaní činí na pana ministra železnic dotaz,

kdy bude vydán nový jízdní řád, platný pro dráhy celé oblasti našeho státu, a

zda jest ochoten postarat se o to, aby dražní budovy a vozový park byl dán co nejdříve do pořádku, aspoň pokud se čistoty týče.

V Praze dne 27. února 1919.

Ing. B. Pospíšil,

Šamalík, Fr. Mlčoch, Kaderka Alois, Dr. Kordač, Zavoral, Šrámek, Dr. Novotný, Kadlčák, Václ. Sedláček, Valoušek, dr. Dolanský, Jílek, Dr. Mazanec, Čapka, J. Rýpar, Ant. Čuřík, Bezděk, Dr. Stojan, Ševčík, Šolle.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP